เรามีสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว ฉะนั้นแล้วเราจะมีสินค้าเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวตลอดทั้งปี ซึ่งมีทั้งข้าวโพดข้าวเหนียวสีขาว-ม่วง, สีขาว, และสีม่วง
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE